Palvelut

 

Fysioterapia

on yleinen hoitomuoto, jonka avulla pyritään esimerkiksi ylläpitämään ja parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä. Yleisiä fysioterapeettisia hoitomuotoja ovat esimerkiksi hieronta, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, terapeuttinen harjoittelu, terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapiassa korostetaan kuntoutujan aktiivista osallistumista prosessiin, ja motivoidaan itsehoitoon ja kuntoutukseen. Fysioterapiahoidot toteutetaan yksilöhoitoina tai ryhmätoimintana, joihin molempiin kuuluu myös ennaltaehkäisevää toimintaa uusien vaurioiden tai vaurioiden uusiutumisen välttämiseksi.

Listätietoa fysioterapiasta